W dniach 19-20 listopada bieżącego roku w Kijowie planowana jest organizacja I Seminarium Sfragistycznego. W założeniu organizatorów ma ono stanowić forum wymiany myśli i doświadczeń badaczy, zajmujących się problematyką dawnych pieczęci. Przewodnim tematem Seminarium jest problematyka terminologii sfragistycznej i klasyfikacji pieczęci. Udział w spotkaniu zapowiedzieli sfragistycy z Ukrainy, Białorusi Litwy i Polski (info. Marcin Hlebionek)

Запрошення на сфрагістичний семінар

Шановні колеги,

Протягом останніх 20 років в Україні спостерігається ренесанс вивчення спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.
Особливе місце у цьому ряді належить сфрагістичним студіям. Відмічаємо зацікавлення новими напрямками, автори підіймають нові проблеми у вивченні сігілографічного матеріалу.
Разом із тим дослідники зіткнулися, природньо, з труднощами методологічного характеру. Тривалий час ізоляції від європейської історичної науки далися взнаки. Рідко використовуємо досвід та напрацювання наших закордонних колег, зокрема французьких, німецьких, італійських істориків, які зробили суттєвий внесок у розвиток сфрагістики.
На додаток не завжди маємо повну інформацію про вихід у світ нових сфрагістичних публікацій.

Досить часто дослідники опрацьовуючи матеріал, використовують власні схеми класифікації печаток, які не завжди є загальноприйнятими. Відчувається відсутність загального обговорення питань, які накопичилися за останні десятиліття. 
Все це викликає необхідність у створенні спільного сфрагістичного форуму (семінару), на якому можна було обмінятися свіжою інформацією, літературою, методологією.

Вирішення ряду нагальних проблем має відбуватися поетапно. Рівень розвитку сфрагістичних студій залежить від ряду факторів. З поміж них важливим є випрацювання спільної термінології, класифікації, опису матеріалу. Вкрай важливим є врахування європейського досвіду, що сприятиме інтеграції досліджень у загальноєвропейський контекст. 

Створенню та прийняттю загальних правил класифікації та опису печаток має передувати відкрита дискусія фахівців.
До участі у семінарі (який планується як щорічний) запрошуємо дослідників сфрагістики, а також суміжних наук, мистецтвознавців, археологів, працівників архівів, бібліотек, музеїв, також студентів та аспірантів. Зголошення зацікавлених осіб буде визначати подальшу формулу проведення семінару та його майбутнє.

На першому науковому сфрагістичному семінарі, що має відбутися 19– 20 листопада 2010 р., плануємо обговорити питання класифікації печаток, сфрагістичної термінології, стану та способу збереження печаток.

Відтак просимо повідомляти про таку ініціативу всіх зацікавлених осіб.

конт. тел.: 097-290-67-44
e-mail: rus-ruthenia@ukr.net