c. Bibliografia. Akta notarialne

 

1. Halina Szymańska Józef Śmiałkowski, Akta notarialne z terenu Królestwa Polskiego i ich wartość naukowa (Trzecia konferencja metodyczna) [w:] Archeion tom 30, 1959, ss. 43- 67

2. Nowakowski Krzysztof, Konferencja metodyczna dotycząca opracowania akt notarialnych, Archeion t. 92, 1993, ss. 192- 193