Akta notarialne
Oprzyrządowanie prawne

1. Prawo o notariacie, Dz.U.51.36.276, ustawa 25.05.1951
ustawa wyznacza cezurę końcową dla notariuszy działających także po 1945r.
BRAK TEKSTU


2. Prawo o notariacie, Dz.U.91.22.91 ustawa 1991.02.14
Dokument dostępny on-line w Kancelarii Sejmu
poprzez Internetowy System Informacji Prawnej

3. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o notariacie oraz zmiana Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych, Z Dz.U.91.22.92 ustawa 1991.02.14
Dokument dostępny on-line w Kancelarii Sejmu
poprzez Internetowy System Informacji Prawnej

4. Prowadzenie ksiąg notarialnych oraz przekazywanie na przechowanie dokumentów sądom rejonowym, Dz.U.91.33.147 rozp. 1991.04.12
okument dostępny on-line w Kancelarii Sejmu
poprzez Internetowy System Informacji Prawnej