BIBLIOGRAFIA AKT SĄDOWYCH

 

1. Bandurka Mieczysław, Akta hipoteczne i propozycje ich opracowania, Archeion t. 25, 1956, ss. 47-63

2. Bandurka Mieczysław, Problemy merytoryczne i propozycje opracowania akt sądowych okresu międzywojennego, Archeion t. 60, 1974, ss.45-50

3. Łysiak Ludwik, Akta sądowe XIX i XX w. (Trzecia konferencja metodyczna), Archeion t.25, 1956, ss.64-84

4. Marszałek Franciszek, Brakowanie i inwentaryzacja poniemieckich akt sądowych, Archeion t. 32, 1960, ss.11-30