agad

ARCHIVES 2.0

WARSZTATY

Warszawa 26 listopada 2008

Program (doc.)

Hubert Wajs, Zamiast introdukcji – gdzieś między serwisem społecznościowym a semantycznym Internetem (prezentacja PDF)

Anna Laszuk, Użytkownicy współtwórcami (w archiwach francuskich) (prezentacja PDF)

Marek Marzec, Społeczności portalu Polska.pl

Adam Baniecki, ArchNet branżowy portal archiwistów (prezentacja PDF)

Piotr Tafiłowski, Archives 3.0 (referat PDF)

Edycja ArchNet